Disclaimer voor all4shoes.be

All4shoes (Van Linden Luc), verleent u hierbij toegang tot all4shoes.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. All4shoes (Van Linden Luc) behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op all4shoes.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Fushia bvba.

Beperkte aansprakelijkheid

All4shoes (Van Linden Luc) spant zich in om de inhoud van all4shoes.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op all4shoes.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van All4shoes (Van Linden Luc).

In het bijzonder zijn alle prijzen op all4shoes.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op all4shoes.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan All4shoes (Van Linden Luc) nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij All4shoes (Van Linden Luc). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van All4shoes (Van Linden Luc), behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.